Sökmotoroptimering och PageRank

Hur viktig är din webbplats

PageRank är ett specifikt sätt för Google™ att visa hur pass värdefull en sida är. PageRank mäts på en skala från 1-10 där talet 10 indikerar att sidan är mycket värdefull, enligt sökmotorn Googles räknesätt.

Vad baseras PageRanken på

PageRanken baseras på hur många som länkar till en specifik sida och hur pass värdefull sidan är räknas sedan ut ifrån dessa regler. Om det är många som länkar till en sida tilldelas denna sida en högre PageRank än en sida dit inte lika många länkar till.

Sökmotoroptimering och PageRank

PageRank är enligt mig själv inget bra sätt att mäta hur pass bra en sida lägger sig på vissa sökord. Visst är det bra att ha en sida med ett högt PR (PageRank) men det betyder inte att din sida rankas etta för det.

För att få ett högt PR krävs många bra inlänkar, alltså inlänkar från sidor som också har ett högt förtroende hos Google™. Det vill säga en sida med hög PageRank . Man kan säga att Google™ använder inlänkar som röster. Länkar någon sida med ett högt PR till din sida, så röstar den sidan på din sida och du tilldelas därför också ett högt PR.

Mer om sökmotoroptimering

Om sökmotoroptimering på wikipedia

Forum om sökmotoroptimering

SEO-forum

Termer inom sökmotoroptimering

Content is king
Domännamn
Dublicate content
PageRank
Redirect
Sidkarta
Satellitsidor
SEO
SERP
Spindel
Textlänkar
URL rewrite
ÅÄÖ